?

Roaming through the night

...to find my place in this world

Name:
I lol'd
Location:
External Services:
  • zarahjoyce@livejournal.com
  • zarahjoyce14
  • zarahjoyce
Very much older than 18!
Ako'y anak ng lupang hinirang
Kung saan matatagpuan / Ang timyas ng perlas ng silangan / Nagniningning sa buong kapuluan / Taglay ko ang hiwaga ng silangan / At saan mang bayan o lungsod / Maging timog, hilaga at kanluran / Ang Pilipino ay namumukod / Sama-sama nating abutin / Pinakamatayog na bituin / At ang aking tagumpay / Tagumpay ng aking lahi / Tagumpay ng aking lipi / Ang tanging minimithi at hinahangad / Hangad ko'y tagumpay nating lahat.

Statistics